Achtergrond.

Achtergrond en ontstaansgeschiedenis ‘Dorpsplatform Obbicht ‘


Sinds 26 oktober 2006 is de stichtingsvorm van het Dorpsplatform Obbicht vast gelegd. Het Dorpsplatform Obbicht is echter al langer actief. Aanvankelijk heeft de toenmalige gemeente Born het initiatief genomen met enkele personen het gesprek aan te gaan over het vormen van een ‘Wijkraad’. De vergaderingen werden gevoerd onder leiding van medewerkers van de gemeente. Er heeft in de loop van de jaren een tweetal keren een Wijkschouw plaats gevonden onder het toenmalige Burgemeesterschap van de heer Guus Swillens. Dit alles vanaf de periode 1998/1999.

Na de herindeling, waarbij Obbicht deel uitmaakt van de gemeente Sittard-Geleen, werden een tweetal functionarissen van de gemeente als contactpersoon voor het dorpsplatform aangewezen: een wijkcoördinator en een stadsdeelmanager. De deelnemers van de toenmalige ‘Wijkraad’ wisselden in de loop van de tijd waarbij met name de opvatting en ervaring over al of niet invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van de gemeente en de inspanningen al of niet tot het gewenste resultaat leiden een rol speelden bij het stoppen met dit vrijwilligerswerk. Op dit moment zijn er enkele leden vanaf het eerste uur als bestuurslid betrokken. 

Het dorpsplatform functioneert al meerdere jaren als zelfstandige voorziening ( vanzelfsprekend binnen de context van de missie, visie en doelstelling) waarbij het uitgangspunt is dat het platform door de gemeente gefaciliteerd wordt , en er wederzijdse afstemming en samenwerking plaats vindt. Regelmatig is er overleg met de gemeente, structureel in ieder geval minimaal twee keer per jaar. 

Vanaf het moment van de vorming van de stichting is er gesproken van een dorpsplatform. Gekozen is voor deze benaming omdat een platform een organisatie is waarin men samenwerking en overleg tussen verschillende groeperingen tot stand brengt (www.wikepedia.org). Dit is dus ons inziens een goede verwijzing naar een gemeenschapsorganisatie die er voor iedereen van het dorp is. Het logo van het dorpsplatform betreft het wapen van Obbicht met daaraan toegevoegd: Dorpsplatform Obbicht; een knipoog naar de rijke historie en het verleden van Obbicht. Voor de liefhebbers: Het wapen vertoont twee Gotische nissen naast elkaar, in de rechter staat Maria met het kind, in de linker de H. Willibrordus. Onder de beide nissen een wapenschild, met het wapen Van der Donck, boven hermelijn, onder van goud als het voormalige gemeentewapen. Het wapen dateert waarschijnlijk uit 1527
(http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Obbicht, 2014).

Permanente koppeling naar dit artikel: http://dorpsplatform-obbicht.nl/achtergrond/