Basisschool Obbicht/Kindcentrum Kingbeek.

Vandaag 29 januari 2019 heeft Kindante aan alle ouders/ verzorgers schriftelijk kenbaar gemaakt dat Kindante te weten: directie, team en medezeggenschapsraad van ‘Kindcentrum de Kingbeek’ hebben besloten dat de groepen 1 tot en met 6, inclusief de kindpartners die de kinderopvang aanbieden met ingang van het schooljaar 2019-2012 gehuisvest worden op de locatie te Grevenbicht.

Alle kinderen van de nieuwe groepen 7 en 8 schooljaar 2019-2020 worden gehuisvest in Obbicht. Ouders van de voorziening Spelenderwijs worden door hen ingelicht zo wordt gemeld.

In het bericht wordt aangegeven dat de reden van dit besluit is gelegen in het feit dat de tijdelijk 4 jarige subsidie door de overheid, in afwachting van een nieuw onderkomen, vanaf het nieuwe schooljaar jaar wegvalt. Derhalve is in verband met het wegvallen van dit budget en het garanderen van optimaal onderwijs deze maatregel noodzakelijk.

Verder wort er gemeld dat er niet voor gekozen wordt alle kinderen op 1 locatie te huisvesten omdat beide schoolgebouwen in dat geval dure en ingrijpende aanpassingen vereisen. In Grevenbicht worden alleen de meest noodzakelijke aanpassingen gedaan in afwachting van een nieuw onderkomen.

Er wordt gelegenheid geboden vragen te stellen daartoe is een inloopmoment op dinsdag 5 februari van 19.00- 21.00 uur in Grevenbicht!

Bovenstaande mededeling is natuurlijk belangrijk voor alle kinderen en ouders/verzorgers maar ook voor alle dorpsgenoten! Vandaar dat wij het belangrijk vinden deze informatie met u allen te delen.

Voor nu hebben wij alvast een paar vragen:

  • Wat is de reden de jonge kinderen groepen 1 tot en met 6 naar Grevenbicht te laten gaan en groepen 7-8 naar Obbicht: waarom niet andersom?
  • Wat is de reden van de huidige ingebrachte samenstelling en niet bv. groepen 1 tot en met 4 clusteren?
  • Wat zou het voordeel voor de kinderen en de ouders zijn als de jonge kinderen (groepen) in Obbicht blijven?
  • Wat is het voordeel verkeerstechnisch voor de inwoners in Grevenbicht als de jonge kinderen in welke indeling dan ook in Obbicht blijven?
  • Zijn de kinderen van de groepen 7 en 8 bijvoorbeeld in staat zelfstandig te fietsen/lopen naar de aangegeven locatie?

Momenteel is duidelijk dat, mochten de jonge kinderen niet meer in Obbicht naar school gaan, brigadieren in Obbicht weinig nut heeft en derhalve in dat geval opgeheven moet worden, zo wordt geconcludeerd door de brigadiersgroep.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://dorpsplatform-obbicht.nl/basisschool-obbicht-kindcentrum-kingbeek/