Dorpsplatform hier en nu.

In de loop der jaren vond er een grote verschuiving plaats in de activiteiten van het dorpsplatform. Zo werd er aanvankelijk veel gesproken over grote en kleine ergernissen van inwoners zoals hinderende trottoirs, een misleidend verkeersbord, onvoldoende verlichting enz. Geleidelijk aan kwamen er ook grotere projecten op de agenda van het dorsplatform; zie ook het overzicht op deze website waarin de resultaten van de afgelopen jaren zijn opgenomen.

Nu in 2014/2015 staat, mede onder druk van ‘de Krimp’ en de ‘Leefbaarheidsagenda’ alsmede nieuwe landelijke inzichten over burgerparticipatie, de totale leefbaarheid op de agenda van het dorpsplatform waaronder: wat betekent de krimp voor Obbicht? Aan welke voorzieningen is er vanaf nu tot 2025, mede met het oog op de te verwachten krimp, behoefte in Obbicht? In welke mate zijn wij als inwoners bereid actief te zijn. Wat is, in het perspectief van het voorgaande, nut en noodzaak van actieve burgerparticipatie en welke betekenis geven wij aan actieve burgerparticipatie?

Er werden in 2013/2014 een drietal open dorpsbijeenkomsten georganiseerd, samen met de dorpsraad van Grevenbicht en met ondersteuning van de Vereniging Kleine Kernen en de Heidemy.

Er zijn werkgroepen samengesteld als volgt: opgroeien, wonen en winkels, bereikbaarheid en veiligheid, medisch en paramedisch en vrije tijd (waaronder sport) en verenigingen.

Van de werkgroep Opgroeien maakt Leafbaar Obbeeg en Beeg( -LOB) deel uit.

Echter in de loop van de tijd blijkt dat de opzet van voorgenoemde werkgroepen in beide dorpen niet naar verwachting werkt; de actieve participatie van inwoners valt tegen. De vragen die wij ons voor de toekomst stellen zijn:

  • Waar willen wij, vanuit een realistisch perspectief, naar toe in de komende jaren?
  • Wat zijn de kansen en wat de bedreigingen?
  • Wat willen wij behouden en wat gaan wij delen met andere partners en met wie dan?
  • Wat verwachten wij van de toekomstige dynamiek in het dorp?
  • Wat willen wij daar zelf actief aan bijdragen?
  • Waar hebben we anderen bij nodig en wie is er dan nodig, en op welke onderdelen is er een concreet raakvlak met andere betrokkenen zoals Grevenbicht en/ of andere omliggende dorpen?
  • Op welke manier kunnen wij onderdelen met elkaar verbinden maar ook krachten bundelen en welke samenwerkingsverbanden, zoals met Grevenbicht, zijn hier mogelijk?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://dorpsplatform-obbicht.nl/dorpsplatform-hier-en-nu/