NIEUWS VAN DE WERKGROEP NIEUWE GRENSMAAS NATUUR

Beste mensen,

Op 16 september jongstleden hebben we tijdens een informatieavond in Oos Hoes de aanwezigen op de hoogte gebracht van onze plannen voor het inrichten van het gebied tussen Nattenhoven en Illikhoven m.b.t. fietsen wandelen en natuur.

Ondanks maar een korte tijd van het bekendmaken van de informatieavond was er een zeer goede opkomst met 51 personen. Op 1 persoon na kon iedereen zich vinden in onze plannen voor de inrichting van het Elba gebied, het gebied tussen het Groenwegsken en de Kingbeek en het Trierveld. 

De opmerkingen die tijdens deze avond zijn gemaakt hebben we opgenomen in onze visie die is bijgevoegd.

Deze visie is voorgelegd aan 2 wethouders van de gemeente Sittard-Geleen-Born en gedeputeerde Mevr. Brugman van de provincie en vorige week ook gepresenteerd aan het Consortium Grensmaas tijdens de klankbordvergadering.

Ook is er overleg geweest met de Architectenwerkgroep Podiumkerkje, zij hebben ook ideeën uitgewerkt en we zijn het met elkaar eens over de inrichting van de gebieden zoals door eenieder voorgesteld en we zullen samen verder optrekken, wat ook een wens is van de gemeente.

Bijgevoegd dus de uitgewerkte visie en ook een rapport voor inrichting van het gebied ten zuiden van de Kingbeek tussen het Groenwegsken en de Kingbeek.

Bij vragen of opmerkingen spreek ons gerust aan.

Werkgroep Nieuwe Grensmaas natuur

Van-Mooder-Maas-naar-Grensmaas-naar-Maasvallei_nieuw

Notitie-Grensmaas-Schipperskerk-1

Permanente koppeling naar dit artikel: http://dorpsplatform-obbicht.nl/nieuws-van-de-werkgroep-nieuwe-grensmaas-natuur/