Nieuwsbericht van februari over de Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

Via dit bericht informeren we u over een aantal ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van de centrale onderwijs- en sportvoorziening (COS) tussen Grevenbicht en Obbicht (Unilocatie). U leest onder andere meer over de verwerving van de gronden, het Technisch Ontwerp en het besluit van het college over de aanbesteding.

Verwerving gronden

De gemeente is eigenaar van de grond voor het Integraal Kindcentrum (IKC), gymzaal, speelplaats, parkeerplaats en een deel van de oversteekplaats. Eind 2022 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het starten van de onteigeningsprocedure voor de gronden die nodig zijn voor de aanleg van het sportcomplex. Een onteigeningsprocedure van de Kroon (de regering) is een juridische procedure waarbij de overheid het recht heeft om privé-eigendommen te onteigenen voor openbaar nut of algemeen belang. De bevoegdheid om te onteigenen is afhankelijk van goedkeuring door de regering (Kroon). Naar verwachting wordt hierover eind  februari 2024 een besluit genomen.

Technisch Ontwerp

Het Technisch Ontwerp voor het kindcentrum, de gymzaal, de kantine en kleedkamers van de sportverenigingen is klaar. Hierin staat alles wat nodig is om een gebouw te maken, bijvoorbeeld de constructie en (bouw)materialen. Het Technisch Ontwerp is de basis voor de aanbesteding van het project. Een aanbesteding houdt in dat een opdrachtgever een opdracht nauwkeurig en tot in detail omschrijft en vervolgens als aanvraag uitzet bij meerdere opdrachtnemers. Zij kunnen vervolgens hun offertes indienen.

Aanbesteding

Het college heeft besloten de bouw van het kindcentrum, de gymzaal, de kantine en kleedkamers van de sportverenigingen aan te besteden, ondanks dat de gemeente nog niet beschikt over de benodigde grond voor de kantine en de kleedkamers. Dit besluit is genomen om het project zo snel mogelijk te starten. In de aanbesteding staat dat als we de gronden niet kunnen krijgen, een deel van het project niet doorgaat. Dit zorgt ervoor dat we geen onnodig geld investeren als we een deel van het project (nog) niet kunnen uitvoeren.

Data

 •  Omgevingsvergunning
  De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend en wordt uiterlijk eind maart 2024 afgegeven.

 • Bestemmingsplan
  Er loopt bij de Raad van State nog een procedure tegen het bestemmingsplan dat eerder door de gemeenteraad is vastgesteld.
  Dit beroep wordt behandeld in een zitting op 19 maart 2024.

 • Bouw
  Uitgangspunt is dat het kindcentrum en de gymzaal klaar zijn voor de start van het nieuwe schooljaar 2025/2026.


Meer informatie
Klik hier voor de brief die naar de gemeenteraad is gestuurd.

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over de Unilocatie? Bezoek dan regelmatig ons online platform www.metsittardgeleen.nl/unilocatie. We houden u hier op de hoogte van de voortgang en het laatste nieuws en vragen u in de toekomst via deze website ook geregeld met ons mee te denken.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://dorpsplatform-obbicht.nl/nieuwsbericht-van-februari-over-de-unilocatie-grevenbicht-obbicht/