Werkplaats Financiën

WERKPLAATS FINANCIËN WIST U DAT:

De Werkplaats sinds januari 2018 actief is in Sittard en heeft aangetoond in een behoefte te voorzien. Sinds enkele maanden hebben wij een inloopochtend in Geleen geopend en dat willen wij graag onder de aandacht brengen. Wij zijn aanwezig in de Volksuniversiteit Maasland aan de Geenstraat 32A op maandagochtend van 09.00-12.00 en maandagavond van 19.00-21.00. Komt dat niet uit kunt u een afspraak maken. Ons nummer is 0613443371

Wij werken samen met een groot aantal organisaties en we richten ons op het (weer) stabiel maken van de leefsituatie van mensen die geldzorgen of financiele problemen hebben of dreigen te krijgen. Daarbij hebben wij oog en aandacht voor andere leefgebieden omdat er veelal onderlinge verbanden zijn. Ons kenmerk is laagdrempeligheid en anonimiteit.

De Werkplaats is een vrijwilligersorganisatie onder professionele leiding. Onze hulp is kosteloos, wij worden gesubsidieerd door het Kansfonds (project Omzien naar Elkaar), het Quietfonds en de Gemeente Sittard-Geleen-Born. Zie ook: www.wpfinancien.nl.

Werkplaats Financiën Sittard-Geleen-Born – Engelenkampstraat 25, 6131 JD Sittard (Land van Gulick) en Geenstraat 32A, 6162XZ Geleen (Volksuniversiteit Maasland) – 06 13443371 – WPFSittard@gmail.com – www.wpfinancien. Nl

Permanente koppeling naar dit artikel: http://dorpsplatform-obbicht.nl/werkplaats-financien/