Hub Cobbenprijs.

Geachte heer/mevrouw,

De Stichting Hub Cobbenprijs beijvert zich sinds 2018 om het proces van actieve maatschappelijke betrokkenheid van de bewoners van Limburg te bevorderen.

In verband hiermee vragen wij uw aandacht en medewerking voor het volgende.

Hoe bevordert de stichting Hub Cobbenprijs dit proces?

Door jaarlijks op basis van voordrachten uit de gemeenschap een prijs uit te reiken aan mensen of organisaties die zich hebben ingezet voor de sociale strijd of rechtvaardigheid en daarbij indruk hebben gemaakt in de Limburgse samenleving.

Wij zijn van mening, dat een buurt- of wijkvereniging zeer dicht bij de lokale bewoners staat en ten opzichte van de lokale politiek een onafhankelijke positie inneemt.

Vanwege deze onafhankelijke positie richten wij ons tot u met het verzoek om in uw lokale gemeenschap het nieuws te verspreiden, dat verdienstelijke mensen of organisaties in vorenbedoelde zin kunnen worden voorgedragen op persoonlijke titel of -nog beter- via een verenigingsvoordracht aan de Stichting Hub Cobbenprijs.

Voor meer achtergrondinformatie over onze stichting verwijzen wij u naar onze bijgaande nieuwsbrief toekomen. Ook kunt u op onze website www.hubcobbenprijs.nl  meer te weten komen over de Hub Cobbenprijs en in het bijzonder over de historische figuur Hub Cobben.

Men kan tot uiterlijk 10 november 2022 (24.00 uur) een of meer kandidaten doorgeven door een e-mail te sturen naar:  mwvdweerden@ziggo.nl met de contactgegevens van de voordrager, de naam of namen van de kandida(a)t(en) en een korte motivatie van de voordracht.

De prijsuitreiking, waarvoor veel media-aandacht bestaat, vindt plaats op

vrijdag, 2 december 2022, om 17.00 uur in het nieuwe Nederlands Mijnmuseum,

Doctor Poelsstraat 29 te 6411 HG Heerlen.

Wij hopen van harte, dat u als bestuur van uw buurt- of wijkorganisatie uw medewerking zult verlenen aan ons verzoek en onze oproep om samen met ons het sociale proces van het organiseren van acties / activiteiten in onze gemeenschappen te bevorderen.

Namens het bestuur

van de Hub Cobbenprijs,

voor deze,

Peter Heuperman,

bestuurslid

NIEUWSBRIEF 1, oktober 2022

Permanente koppeling naar dit artikel: https://dorpsplatform-obbicht.nl/hub-cobbenprijs/