Veiligebuurt.


Is Veiligheid ook belangrijk voor u? Doe dan mee aan de overstap van Whats-App naar Veilige Buurt!!!

Geachte deelnemers van de Whats-App Buurtpreventie groep Obbicht 1 en 2 en alle dorpsgenoten!!

Ook na de informatiebijeenkomst, waartoe alle dorpsgenoten waren uitgenodigd, heeft zich niemand gemeld om het beheer van de App-groepen over te nemen. Na overleg met een vertegenwoordiger van de gemeente is besloten om over te stappen naar de “Veilige Buurt App”. Hiervoor zijn drie beheerders aangesteld, die alleen toezien op de aanmeldingen, maar geen beheer zullen hebben over de berichten. Jullie kunnen deze App via de playstore downloaden.

Bij het invullen van de postcode word je automatisch ingedeeld in de besloten groep Obbicht Let op: dit geldt ook voor mensen met de postcode Born, die op de Brugstraat en Hitsberg wonen!Wel is het de bedoeling om je aan te melden met naam en voornaam (of voorletters) om er voor te waken dat onbekenden in de groep plaats nemen. Mensen die zich met een vreemde naam of bijnaam aanmelden zullen door de beheerders verwijderd worden. De handleiding is te vinden op  www.veiligebuurt.nl

Mensen die minder handig zijn met het gebruik van Apps, kunnen eventueel terecht bij de internetcorner in het Wijksteunpunt, vanaf maandag 3 september van 13:30-15:30 uur. Hier kunnen ze dan helpen met het installeren van de Veilige Buurt App.

Rosie Hubens zal voor een overgangsperiode tot en met september nog beheerder van de App-groepen blijven, daarna zal ik deze verlaten, berichten worden niet meer bijgehouden.

Rosie Hubens is beheerder van de Veilige BuurtApp, samen met Roel Conjour en Jan-Willem Eggers.

De Veilige buurt App is een landelijke organisatie waarin de overheid Ministerie van Justitie en Veiligheid en dus ook de politie participeert. Alle dorpsbewoners kunnen zich aanmelden voor deze App. Dus ook als u tot heden geen lid was van de Whats- App groep! Obbicht is weggezet in een besloten groep! Kortom wij hopen dat veel dorpsgenoten zich aanmelden voor deze App. Voor de Veiligheid van ons allemaal! Hartelijk dank aan de voormalige beheerders van de WhatsApp groep voor hun grote en betrokken inzet!!!


Geachte inwoners,

voor deelname aan de Buurt APP kunt u zich altijd per e-mail melden bij:

wijkapp-obbicht@hotmail.com
Hieronder en in de verschillende brieven, die bij de het eerste initiatief en verdere uitwerking van de Buurt APP huis aan huis verspreid zijn, leest u verder hoe e.e.a. in zijn werk gaat.
Obbicht, 5 februari 2016

Betreft: vergroten van (sociale) veiligheid en leefbaarheid in uw buurt

Geachte inwoner van Obbicht,

In Nederland zijn er diverse initiatieven gaande met ‘Buurt-Whatsapp’. Bewoners zijn samen met politie en gemeente alert op verdachte omstandigheden in wijken en buurten. Dit, ter vermindering van criminaliteit en ter vergroting van de sociale cohesie.

Naar aanleiding van recente gebeurtenissen in Obbicht ((poging tot) inbraak, diefstal en vandalisme) is ook in ons dorp het idee ontstaan een Dorps-Whatsappgroep op te starten. Deze whatsappgroep biedt dorpsgenoten de mogelijkheid om verdachte omstandigheden in hun eigen woonomgeving met elkaar te delen.

Doelstelling 
Door het gebruik van deze Dorps-Whatsappgroep willen wij bereiken dat Obbicht een stukje veiliger wordt gemaakt én gehouden. Hoe meer inwoners zich aanmelden voor deelname aan de whatsappgroep, des te groter het draagvlak van de app zal zijn. Zeker in deze tijd kan de politie extra ogen en oren goed gebruiken.

Voorwaarden deelname 
Voor deelname aan de Dorps-Whatsappgroep dient u in het bezit te zijn van een smartphone en moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Per adres kunnen maximaal 2 deelnemers in de appgroep worden opgenomen. Indien u nog geen Whatsappgebruiker bent: u kunt deze applicatie gratis downloaden via de Appstore of Google-Play.

Aanmelden 
Wanneer u bereid bent om deel te nemen aan dit initiatief en u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u vóór 21 februari een mailtje sturen naar: wijkapp-obbicht@hotmail.com.

In de mail vermeldt u:

  • uw voor- en achternaam
  • uw woonadres
  • uw 06-nummer
  • het mailadres dat door ons mag worden gebruikt voor berichten omtrent de app.

Na aanmelding, ontvangt u in de 1e week van maart een mail op het door u opgegeven mailadres met daarin verdere instructies.

Voor de goede orde delen wij u mede dat het door u opgegeven mobiele telefoonnummer, alsmede uw mailadres enkel en alleen door ons zullen worden gebruikt voor de opzet omtrent de app. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. 
Echter, voor dorpsgenoten die samen met u deel uitmaken van de groep zal uw telefoonnummer zichtbaar zijn. Wij kunnen niet garant staan voor misbruik door andere deelnemers. Bij geconstateerd misbruik zal de betreffende deelnemer per omgaande uit de groep worden verwijderd.

Wij hopen op uw medewerking!

Met vriendelijke groet,


Ed Goessens, Dorpsplatform Obbicht

Saskia Steijns, Patrick van den Burg, Bianca Keulen, Werkgroep Dorps-Whatsapp

Han Tummers, Wijkagent


Geachte inwoners van Obbicht, 


Zoals bekend heeft er, op initiatief van het dorpsplatform, een zeer vruchtbare bijeenkomst plaats gevonden rond de ontwikkeling van een Buurt-App. Er is een werkgroep samen gesteld: ‘Dorps-Whatsapp’. Op 22 februari a.s. zal er door de Dorps- WhatsApp werkgroep een presentatie gegeven worden aan de in de 1e ronde aangemelde groep deelnemers. Hiertoe wordt nog een e-mail aan deze groep verzonden. De bedoeling hiervan is om informatie te geven en tevens te peilen of er niets vergeten is én uiteraard te peilen of de uitgezette acties aan ieders verwachting voldoet.

Tevens wordt er een brief, huis aan huis, verspreid waarin alle inwoners van Obbicht worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Dorps- WhatsApp; immers hoe meer deelnemers hoe beter! De brief zal eind van deze week verspreid worden. Deze mensen kunnen zich alsnog aanmelden voor deelname voor uiterlijk 21 februari a.s.


Naar gelang het aantal verdere aanmeldingen in deze 2e ronde zullen er een (3 á 4)Dorps WhatsApp groepen samen gesteld worden. 
Dit zal samen met de groep uit de 1e ronde op 22 februari gebeuren. Iedere Dorps-WhatsApp groep heeft een beheerder. De beheerders van iedere groep wisselen onderling informatie uit over elkaars bevindingen .


De deelnemers uit de 2e ronde zullen, na aanmelding een E- mail krijgen bij welke Whats app groep ze zijn ingedeeld en uitleg krijgen hoe de Dorps-App op een juiste manier te gebruiken.


Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met dorsplatformobbicht@gmail.com
Permanente koppeling naar dit artikel: https://dorpsplatform-obbicht.nl/veiligebuurt/